Hopp til innhold

Jobb i Folio

Vi ser etter frontend-utvikler!

(Scroll for English version)

Stilling: Fulltid

Sted: Youngstorget 3, Oslo.

Om Folio og vårt oppdrag

Vi lager en helt ny tjeneste som vil gjøre det lekende lett å styre økonomien i en liten bedrift. I dag er Folio en bedre banktjeneste for bedrifter, med over 10 000 kunder, men vi har større visjoner for fremtiden. Målet vårt er akkurat passe ambisiøst: Hvis hvem som helst kan lykkes i å drive med det de er gode på, uten å snuble i tall, frister og papirarbeid, vil Folio bidra til å demokratisere arbeidslivet og øke brutto nasjonalprodukt. Yeah! Med på laget har vi folk med bakgrunn fra blant annet Opera, Finn, Cisco, Dagens Næringsliv og forlagsbransjen. Vi er en gjeng utviklere, et par gründere, en prosjektleder, en regnskapsekspert, pluss noen kreative folk på design, kommunikasjon og kommers. Sparebanken Vest og Fiken er partnere og medeiere.

Om deg

 • Du må kunne programmere. Vi bruker Go og PostgreSQL på baksiden, der vi håndterer folks penger. Node og TypeScript i midten, og React som spiser GraphQL på web og app. Folio kjører ellers på Google Cloud. Er du villig til å lære, er det ikke farlig om du stort sett har jobbet med andre verktøy.
 • Du må like å bygge ting sammen med andre mennesker. Som frontend-utvikler jobber du i produkt-team med folk på design og tekst.
 • Vi går ut fra at du er en ålreit person. Vår arbeidsplass rommer alle, fra introverte særinger til… ekstroverte særinger, men ingen geniale rasshøl.
 • Du må ha meninger, og bry deg om hvordan Folio ser ut og fungerer best for kundene. Du må være detaljorientert, kjenne igjen godt håndverk, og tilstrebe å utføre det.

Vi kan tilby

 • Konkurransedyktig lønn.
 • Kontor i nytt bygg midt på Youngstorget, med god og variert lunsj.
 • De verktøyene du foretrekker selv.
 • Fleksitid og fleksisted.
 • Ingen unødvendige møter, regler eller prosesser. Vi bare jobber, vi.
 • Et arbeidsmiljø der det er lov til å være seg selv, hvor du kan bli med på lønningspils og andre festligheter, eller ikke.

Sånn søker du på jobben

For å søke sender du CV i HTML/CSS til hei@folio.no

We’re looking for a frontend developer

Job type: Full-time

Place: Youngstorget 3, Oslo.

About Folio and what we do

We’re making a new kind of business account that makes keeping track of the money side of your business easy as pie. Folio already made a better banking service, with over 10 000 costumers, but we have bigger plans for the product. Our goal is ambitious: If everyone can do what they know best, without worrying about numbers, deadlines, and paperwork, then Folio will democratize working life, and even increase the GDP. As part of the team we have people with background from Opera, Finn, Cisco, and Dagens Næringsliv and others. We are a handful of developers, a couple of founders, an accounting expert, a project manager, a bank, plus some creative people on design, communication, and business/marketing.

About you

 • You have to be able to write code. We use Go and PostgreSQL on the backend, where we touch people’s money. Node and TypeScript in the middle, and React that consumes GraphQL on web and in the apps. All of this is running on Google Cloud. If you are willing to learn, it doesn’t matter what tools you are used to.
 • You have to like building things with other people. As a frontend developer you will be working in a product team together with designers.
 • Our workplace has room for everything from introverted weirdos to… extroverted weirdos, but we are all non-toxic people and prefer to keep it that way!
 • You should have opinions, and care about making the best possible product for our costumers. You know good craftsmanship when you see it, and strive to achieve it.

We can offer

 • Competitive salary.
 • Offices in a new building at Youngstorget, with really nice lunch.
 • Flexible hours and location.
 • The tools you prefer to work with.
 • No unnecessary meetings, rules or processes. We prefer to just work!
 • A work environment where you can be yourself. Where you can join Friday beers, and other social occasions, or not.

How you apply

Send CV in HTML/CSS to hei@folio.no