Hopp til innhold

Jobb i Folio

Vi ser alltid etter gode utviklere!

(Scroll for English version)

Stilling: Fulltid

Sted: Youngstorget 3, Oslo. Eventuelt hjemmekontor.

Om Folio og vårt oppdrag

Folio er en startup som vokser. Vi lager en helt ny type bedriftskonto som skal gjøre det lekende lett å styre økonomien i en liten bedrift. Måten vi gjør det på er å bygge systemet opp fra bunnen av, og samle bank og regnskap i ett. Målet vårt er akkurat passe ambisiøst: Hvis hvem som helst kan lykkes i å drive med det de er gode på, uten å snuble i tall, frister og papirarbeid, vil Folio bidra til å demokratisere arbeidslivet og øke brutto nasjonalprodukt. Yeah! Med på laget har vi folk med bakgrunn fra blant annet Opera, Finn, Cisco, Dagens Næringsliv og forlagsbransjen. Vi er en gjeng utviklere, et par gründere, en prosjektleder, en regnskapsekspert, en dreven bank, pluss noen kreative folk på design, kommunikasjon og kommers.

Om deg

 • Du må kunne programmere. Vi bruker Go og PostgreSQL på baksiden, der vi håndterer folks penger. Node og TypeScript i midten, og React som spiser GraphQL på web og app. Folio kjører ellers på Google Cloud. Er du villig til å lære, er det ikke farlig om du stort sett har jobbet med andre verktøy. Det er ikke som om alle her kunne Go på forhånd, heller!
 • Du må like å bygge ting sammen med andre mennesker, og helst være grei. Vår arbeidsplass rommer alle, fra introverte særinger til… ekstroverte særinger, men ingen geniale rasshøl.
 • Du må ha god smak. Du må kjenne igjen godt håndverk, og tilstrebe å utføre det.
 • I tillegg bør du ha et passe nivå av pragmatisme. Når huset brenner, er det ikke alltid vi får det så vakkert som vi vil. Balansen er viktig, og vanskelig, men vi diskuterer oss frem til prioriteringene sammen.

Vi kan tilby

 • Lønn! Penger hver måned!
 • Kontor i nytt bygg på midt på Youngstorget, med digg lunsj.
 • Ting og utstyr du trenger for å gjøre jobben din.
 • Arbeidsuker på 37,5 timer, fleksitid og fleksisted.
 • Et arbeidsmiljø der det er lov til å være seg selv, hvor du kan bli med på lønningspils og andre festligheter, eller absolutt ikke. Begge deler er strålende.

Søk i vei, vi svarer alle!

Søknad og eventuelle spørsmål om stillingen kan sendes til hei@folio.no

We're always looking for good developers

Job type: Full-time

Place: Youngstorget 3, Oslo. Potentially working from home, or something in between

About Folio and what we do

Folio is a growing startup. We’re making a new kind of business account that will make keeping track of the money side of your business easy as pie. The system is built from the ground up to combine banking and accounting in a single system. Our goal is ambitious: If everyone can do what they know best, without worrying about numbers, deadlines, and paperwork, then Folio will democratize working life, and even increase the GDP. As part of the team we have people with background from Opera, Finn, Cisco, and Dagens Næringsliv and others. We are a handful of developers, a couple of founders, an accounting expert, a project manager, a bank, plus some creative people on design, communication, and business/marketing.

About you

 • You have to be able to write code. We use Go and PostgreSQL on the backend, where we touch people’s money. Node and TypeScript in the middle, and React that consumes GraphQL on web and in the apps. All of this is running on Google Cloud. If you are willing to learn, it doesn’t matter what tools you are used to.
 • You have to like building things with other people, and preferably be nice. Our workplace has room for everything from introverted weirdos to… extroverted weirdos, but we are all non-toxic people and prefer to keep it that way!
 • You have to have good taste. You should know good craftsmanship when you see it, and strive to achieve it.
 • You should also have a healthy level of pragmatism. When there are fires to put out, we can’t always make things as beautiful as we want it. Balance is important, and difficult, but we discuss, and find the priorities together.

We can offer

 • Salary! Money every month.
 • Offices in a new building at Youngstorget, with really nice lunch.
 • 37.5 hour workweek, flexible hours and location.
 • A work environment where you can be yourself. Where you can join Friday beers, and other social occasions, or not. Either is great.

Do apply, we answer everyone!

Send to hei@folio.no​