Hopp til innhold

Arbeidsgiver? Dette må du vite om ferie!

De aller fleste kan akkurat litt for lite om ferieloven. Her er det du trenger å vite før du slipper dine ansatte fri.

Bilagsføring og reiseregninger er historie!

Skaff bedriften en konto fra Folio, så sparer dere tid og penger.

Sjekk ut Folio

Har mine ansatte krav på ferie?

Ja. Arbeidstagere har ikke bare krav på ferie, men de er pliktet til å feriere. Staten tvinger i praksis folk til å spare penger gjennom arbeidsåret for å ha råd til å nyte den påtvungne ferien. Dette kalles feriepenger, og er altså ingen bonus.

Og du? Det er strengt forbudt å tilby folk penger istedenfor ferie.

Hvor mye ferie skal de ha?

Minimum fire uker og en dag. Tre av disse ukene kan de ta sammenhengende i hovedferieperioden som strekker seg fra 1.juni til 30. september.

NB! Mange har rett til fem uker ferie. Hvor mye ferie ansatte skal ha krav på, utover minstekravet, bestemmes av arbeidsplassen eller fagforeningen. Dette skal i så fall stå i arbeidskontrakten.

Er jeg pliktet til å ta ut ferie som eneste ansatt i mitt eget selskap?

Nei, og da trenger du ikke utbetale feriepenger til deg selv heller.

Har folk krav på feriepenger også?

Nei. Feriepenger er tvungen sparing som skjer automatisk når man får lønn. Alle dine ansatte sparer dermed til sin egen ferie, uten at dette har noen konsekvenser for deg. Hvor mye feriepenger man har spart opp kommer an på feriepengegrunnlaget.

Hva er feriepengegrunnlag?

I en perfekt verden var feriepengegrunnlaget lønnen til dine ansatte, men neida. To ansatte med lik lønn kan ha ulikt feriepengegrunnlag. Feriepengegrunnlaget består av lønn for vanlig arbeidstid, overtid, bonus, ulempetillegg, og provisjon. Fjorårets feriepenger regnes ikke inn, heller ikke sluttvederlag, sluttpakke, reise og diettgodtgjørelse, bilgodtgjørelse, såkalte naturalytelser (ting du får som ikke er penger), og aksjeutbytte.

Hvordan regner man ut feriepenger?

Feriepengene skal dekke ferieperioden på fire uker og en dag. Da er satsen 10,2 %. Det skal altså holdes av minimum 10,2 % av feriepengegrunnlaget. Etterhvert er det blitt vanligere med fem uker ferie. Da blir satsen 12 %. Hvis du har ansatte som ikke jobbet i fjor får de ingenting, med mindre det kommer fra en annen arbeidsplass.

NB! Arbeidstagere over 60 har krav på en ekstra ferieuke.

Når skal feriepengene betales ut?

Feriepengene kan betales ut istedenfor lønn når de ansatte er ferdige med ferien. Eller de kan betales før ferien starter, og heller holde den neste lønnen tilbake en måned, slik at det kommer penger hver måned.

Timeansatte er vanligvis ekstra interessert å få feriepengene utbetalt når de faktisk avvikler ferien, for å ha nogenlunde forutsigbar inntekt. De ender imilderid ofte opp med å få «dobbelt utbetaling» i juni og så ingenting i juli, evnt en utbetaling i juli, og ingen i august avhengig av når de faktisk jobber, og når utbetalingene skjer.

Må du mase på ansatte etter kvitteringer? Med en bedriftskonto fra Folio slipper du det.

Hvem bestemmer når ferien skal tas ut?

Selv om arbeidstager har rett til tre sammenhengende ferieuker mellom 1. juni og 30. september, er det likevel arbeidsgiver som bestemmer når i denne perioden disse ukene skal finne sted.

Utover reglene for sommerferien, er det arbeidsgiver som bestemmer når det er greit at en ansatt drar på ferie. Men husk at du som arbeidsgiver er ansvarlig for at det blir tatt ut ferie nok. Den ansatte har dessuten rett til å vite om ferien er i boks to måneder på forhånd.

Enkelte har ingen drift i sommermånedene for eksempel. Disse kan kreve at de ansatte tar ut ferie i denne tiden.

Hvilke regler gjelder under permisjon og sykdom?

Ved sykdom eller permisjon kan feriedagene overføres til neste år. Man har da rett på like mange ekstra feriedager som man har vært syk/i permisjon. Da skal feriepengene knyttet til disse dagene også overføres til neste år.

Tar man ferie under permisjon, noe man kan gjøre hvis man har lyst, vil permisjonen forskyves.

Vil du ha flere tips og nyheter fra Folio? Meld deg på nyhetsbrevet vårt.

Vi bruker ikke e‑posten din til noe rart