Hopp til innhold

Gjør det selv: Levere aksjonær­register­oppgave

Du har sikkert fått mail fra Altinn om at det skal leveres aksjonær­register­oppgave for selskapet ditt innen 31. januar 2024. Har du en plan for leveringen?

Joda, du kan klare det selv

Hvis det ikke har skjedd unormalt mye og kompliserte ting i selskapet ditt, tror vi du kan levere aksjonær­register­oppgaven selv. Med forbehold om at det kan hende du trenger hjelp fra en regnskapskyndig. Guiden er laget av oss i Folio, teknologiselskapet som bygger smartere tjenester for å starte og drive et lite selskap.

Sjekkliste for enkleste variant

Aller først, finn ut av om du bare kan trykke deg gjennom raskt, ved å sende inn det som er ferdigutfylt basert på i fjor.

Kan du svare nei på alle disse spørsmålene?

 • Stiftet du selskapet ditt i 2023? Se punkt 1 lenger ned i guiden. Vi viser deg hvordan du fyller ut oppgaven.
 • Betalte du utbytte?
  Du skal ha en general­forsamlings­protokoll som viser oversikt over hvor mye, når og til hvem. Se punkt 2 lenger ned i guiden. Vi viser deg hvordan du fyller ut oppgaven.
 • Er det gjort emisjoner eller kapitalnedsettelser?
  Du skal ha en general­forsamlings­protokoll som beskriver dette, og det skal ha vært sendt inn en samordnet registermelding i Altinn. Se punkt 3 lenger ned i guiden. Vi viser deg hvordan du fyller ut oppgaven.
 • Har aksjer byttet eier? Om aksjer i selskapet ditt er kjøpt og solgt, skal dette også føres inn i oppgaven. Du skal oppgi hvem som har solgt, hvem som har kjøpt, til hvilken pris og når. Se punkt 4 lenger ned i guiden. Vi viser deg hvordan du fyller ut oppgaven.
 • Har selskapet kjøpt aksjer som har kapitalfunnfradrag? (investering i oppstartsbedrift med skattefradrag) Du må vite beløpet du får skattefradrag for (om det ikke er hele investeringen), og hvilket tidspunkt selskapet du investerte i har ført det inn i sin aksjonær­register­oppgave. Se punkt 5 lenger ned i guiden. Vi viser deg hvordan du fyller ut oppgaven.

Svarte du nei på alle? Da kan du sende inn den ferdig utfylte oppgaven som ligger i Altinn. (Om oppgaven var riktig i fjor, vel og merke.)

 • Logg inn i Altinn, velg ditt selskap. Gå til innboksen din.
 • Finn Til utfylling: RF-1086 Aksjonær­register­oppgaven. Trykk deg inn.
 • Gå til fanen Oversikt skjema og vedlegg, trykk «Kontroller oppgave», deretter «Videre til signering», og «Signer og send inn». Det var det! Godt nyttår.

Svarte du ja på noen av spørsmålene? Slik går du frem hvis:

1. Hvis du stiftet selskapet i 2023

 • Du må ha klar stiftelsespapirene dine. Det du trenger fra dem er tidspunkt for stiftelse, beløp og antall aksjer.
 • Logg inn i Altinn. Du må søke opp skjemaet RF-1086 Aksjonær­register­oppgave selv. Gå inn og trykk «Start tjeneste».
 • Her må du legge til underskjemaet RF-1086U selv. Viktig! Det må være ett skjema/vedlegg for hver av aksjonærene i selskapet. (Du legger til skjemaene på fliken for vedlegg, det er bare en type skjema der, så du kan ikke velge feil.)
 • Når du er inne i oppgaven, trykk deg inn på 1-7 selskapsopplysninger i hovedskjema (Du ser tre faner øverst, her kan du navigere mellom Oversikt, Hovedskjema, Underskjema (RF-1086U).
 • Her skal du fylle inn tallene dine for aksjekapital og verdi per aksje (pålydende). Var aksjekapitalen din for eksempel 30 000, og pålydende per aksje satt til 1 kr, skal det se ut som på bildet under. NB! 7. Total formuesverdi for selskapet, kan stå blankt, som på eksempelet. Eller du kan skrive inn skattemessig verdi av selskapet per 31.12.
 • Gå til 9 Utstedelse av aksjer i Hovedskjema. (Øverst blant fanene navigerer du mellom oversikt, hovedskjema og RF-1086U som er underskjema) ​
 • Fyll inn som vist under, alt etter hvor mange aksjer, og når selskapet ble stiftet i 2023. (Eksempelet er fra 2020, og fiktivt.)
 • Gå til 23 Kjøp, arv i fanen RF-1086U, Underskjemaet. (Øverst i oppgaven blant fanene navigerer du mellom oversikt, hovedskjema og RF-1086U som er underskjema)
 • Fyll inn dine detaljer om antall aksjer og tidspunkt for stiftelse, som vist under:
 • Nå er du klar til å signere å sende inn. Da trenger du bare kontrollere skjemaene først. Gå til fanen Oversikt skjema og vedlegg, trykk «Kontroller oppgave», deretter «Videre til signering», og «Signer og send inn». Det var det! Godt nyttår!

2. Hvis du har tatt ut utbytte

 • Du trenger en oversikt over hvor mye, når og til hvem. (Du skal ha en general­forsamlings­protokoll som viser dette.)
 • Finn Til utfylling: RF-1086 Aksjonær­register­oppgaven i innboksen din i Altinn.
 • Du navigerer mellom fanene øverst i oppgaven, oversikt, Hovedskjema, og RF-1086U, som vist under:
 • Gå til 8 Utbytte i Hovedskjema og fyll inn dine personlige tall, som vist i eksempelet:
 • Gå til 20-22 Antall aksjer, utbytte og tilbakebetalt innbetalt kapital i Underskjema (RF-1086U). Her skal du fylle inn 21 Utdelt utbytte til aksjonæren for denne aksjeklassen, som vist i det fiktive eksempelet:
 • Nå er du klar til å signere å sende inn! Da trenger du bare kontrollere skjemaene først. Gå til fanen Oversikt skjema og vedlegg, trykk «Kontroller oppgave», deretter «Videre til signering», og «Signer og send inn». Det var det! Godt nyttår!

3. Hvis du har solgt eller kjøpt tilbake noen av selskapets aksjer

NB! Husk at det kun er selskapet sine egne aksjer og eierskap som skal inn i aksjonærregisteroppgaven.

 • Finn Til utfylling: RF-1086 Aksjonær­register­oppgaven i innboksen din i Altinn, trykk deg inn og start.
 • Du skal bare fylle ut noen punkter i Underskjemaet (RF-1086 U), du finner det ved å trykke på det i fanen ved siden av Hovedskjema og Oversikt øverst i oppgaven som vist her:
 • Har du solgt aksjer? Gå til 25 Salg, arv eller gave uten skattemessig kontinuitet og fyll inn tilsvarende det fiktive eksempelet under:
 • Har du kjøpt aksjer? Gå til 23 Kjøp, Arv og fyll ut tilsvarende det fiktive eksempelet under:
 • Nå er du klar til å signere å sende inn! Da trenger du bare kontrollere skjemaene først. Gå til fanen Oversikt skjema og vedlegg, trykk «Kontroller oppgave», deretter «Videre til signering», og «Signer og send inn». Det var det! Godt nyttår!

4. Hvis du har hatt en emisjon

 • Finn Til utfylling: RF-1086 Aksjonær­register­oppgaven i innboksen din i Altinn, trykk deg inn og start.
 • Finn fram general­forsamlings­protokoll du skal ha som inneholder tallene du trenger.
 • Trykk på Hovedskjema blant fanene øverst i oppgaven, som vist her:
 • Trykk deg inn på 9 Utstedelse av aksjer. Fyll inn dine tall, slik det er vist i det fiktive eksempelet under:
 • Gå til fanen for Underskjemaet (RF-1086 U) og trykk deg inn på 23 Kjøp, Arv uten kontinuitet. Fyll inn dine tall som vist i det fiktive eksempelet under:
 • Nå er du klar til å signere å sende inn! Da trenger du bare kontrollere skjemaene først. Gå til fanen Oversikt skjema og vedlegg, trykk «Kontroller oppgave», deretter «Videre til signering», og «Signer og send inn». Det var det! Godt nyttår!

5. Hvis selskapet har kjøpt aksjer som har kapitalfunnfradrag

Gå til fanen for Underskjemaet (RF-1086 U) og trykk deg inn på 23 Kjøp, Arv uten kontinuitet. Fyll inn dine tall, som vist i det fiktive eksempelet under. (Pass på at du skriver nøyaktig samme tidspunkt som de du kjøpte aksjene av har oppgitt hos seg.)

 • Nå er du klar til å signere å sende inn! Da trenger du bare kontrollere skjemaene først. Gå til fanen Oversikt skjema og vedlegg, trykk «Kontroller oppgave», deretter «Videre til signering», og «Signer og send inn». Det var det! Godt nyttår!

Vil du ha flere smarte guider og tips fra Folio? Vi har et nyhetsbrev!

Vi bruker ikke e‑posten din til noe rart