Gjør det selv: Årsregnskap for holdingselskap

Dette er en guide for deg med et holdingselskap som skal levere årsregnskap. Den er laget av oss i Folio, det er vi som har laget en gratis AS-stiftemaskin og verdens smarteste bedriftskort. Hvis du har et enkelt regnskap fordi du bare bruker selskapet til å eie noen aksjer i et selskap, tror vi du kan klare å levere selv i Altinn, uten et regnskapssystem. Men ikke skyt oss hvis det ikke går!

Før du starter

 • Vær sikker på at du allerede har levert skattmeldingen for ditt holdingselskap. Hvis du ikke har gjort det ennå, kan du bruke denne guiden.
 • Nå skal du logge inn i Altinn og hente Arkivert skjema: Næringsrapport skatt 2020. Det finner du under «Arkiv». Trykk på Vis kvittering og last ned PDF. Det er i dette dokumentet du finner informasjonen du skal fylle inn, så ha det tilgjengelig.

1. Sett i gang

Nå skal du gjennom noen innledende spørsmål i begynnelsen av skjemaet.

 • Først, skriv inn dato for regnskapsåret. Startdato for årsregnskapet ditt er 01.01.2020. Unntaket er hvis du stiftet en gang i løpet av 2020, og derfor har en annen startdato i dette året. Da finner du stiftelsesdatoen din øverst i Næringsrapport skatt 2020. (Du vil få en advarsel fra Altinn hvis du skriver inn en annen dato enn 01.01, men den kan du overse.)
 • Fyll inn som vist i eksempelet over.
 • Svar på om selskapet er et Morselskap. (I eksempelets tilfelle er det nei, men du skal svare ja hvis du eier mer enn 50% av et annet selskap gjennom dette selskapet.)
 • Se punktet Bekreftelse på at årsregnskapet er fastsatt av generalforsamlingen. (Eksempel over). Her skal du fastsette en dato for regnskapet. Siden du er den eneste i selskapet, kan du bestemme selv at du har hatt en generalforsamling og fastsatt årsregnskapet ditt. Du trenger ikke dokumentere en faktisk generalforsamling, det viktige er at du velger en Dato for fastsettelse av regnskapet som ikke er senere enn 30.06 i nåværende år. Skriv ditt eget navn under Navn på representant for virksomheten.

2. Legg til vedlegget RR-0002-U Resultatregnskap, balanse og noter

 • Du finner vedlegget under fanen Oversikt - skjema og vedlegg oppe til venstre. Finn vedlegget, legg til, og trykk deg inn.
 • Start med å fylle inn innledende spørsmål, som vist under.
 • Nå har du kommet til kjernen av oppdraget! Hvis du ser på bildet over, ser du en meny til vestre i blått. Her er det mange punkter du ikke trenger å forholde deg til – heldigvis! Du skal bare putte inn noen av tallene fra Skattemeldingen inn på de riktige stedene i dette vedlegget/skjema. Så finn frem til Nøkkeltall i Næringsrapport skatt 2020. Under ser du et eksempel på hvordan det skal se ut.
 • Har du Driftskostnader skal du nå gå til Resultatregnskap - Driftsresultat i den blå menyen i skjemaet og fylle inn dette tallet under Annen driftskostand, og bare i kolonnen for «årets», som vist under.
 • Hvis du ikke har noen driftskostnader overser du dette punktet i guiden. Obs! Overse at tallet er 4 akkurat i eksempelet over. Det trenger ikke gjelde deg.

Nå går du ned et hakk ned i den blå menyen til Resultatregnskap - Finans.

 • Bruk tallet du finner i under Nøkkeltall ved Finansinntekter 8000 Andre renteinntekter. (I eksempelets tilfelle er tallet 2.) Du skal putte dette samme tallet inn i skjemaet, som vist under, ved Annen renteinntekt, og bare årets. Da vil Sum finansinntekter gi seg selv.
 • Nå skal du til Resultatregnskap - Resultat litt lenger ned i menyen til venstre. Her skal du fylle inn Ordinært resultat før skattekostnad, slik det står under dine Nøkkeltall i næringsrapporten, og føre det samme tallet inn i skjemaet som vist under.

3. Fyll inn balanse

Nå skal du finne ditt Balanseregnskap. Det ligger under Nøkkeltall dokumentet ditt, og ser slik ut:

 • Se på Anleggsmidler i Balanseregnskapet ditt (eksempel over). Her finner du et tall ved 1350 Aksjer og andeler i verdipapirfond som i dette eksempelets tilfelle er 200 100.
 • Gå til Balanse - Finansielle anleggsmidler i den blå menyen. Finn Investeringer i aksjer og andeler, som vist under, og skriv inn dette tallet der, og bare under årets.
 • Nå skal du til Balanse - Omløpsmidler - Investeringer og bankinnskudd i skjemaet.
 • Finn frem til Balanseregnskap i Næringsrapporten din og fyll inn tallet som står ved 1920 Bankinnskudd ved Bankinnskudd, kontanter og lignende (i eksempelets tilfelle 718) som vist under:
 • Nå skal du til Balanse - Egenkapital - Innskutt og opptjent i den blå menyen.
 • Finn inn tallene for 2000 Aksjekapital og eventuelt Udekket tap, annen egenkapital, eller stiftelsesutgift, hvis du har det og fyll inn. Obs! Annen egenkapital, hvis du har det, skal også skal føres under Udekket tap i skjemaet. I eksempelts tilfelle er det snakk om henholdsvis 30 000 i aksjekapital og 5 568 i Udekket tap, som vist under:
 • Har du noe gjeld til deg selv eller til andre? Da skal du til Balanse-Gjeld i skjemaet med tallene du finner under Gjeld i Næringsrapporten, som i eksempelet over sitt tilfelle var 176 400. Fyll inn som vist under, i Øvrig langsiktig gjeld:

4. Fyll inn notene

Du vil se en liste over noter i den blå menyen. De eneste du skal fylle inn her er Note - aksjer, Note - årsverk, lønn og ytelser, og Note - tjenestepensjon og lån/sikkerhetstillatelse.

 • Gå til Note-aksjer

Fyll inn antall aksjer ditt holdingsselskap består av, samt pålydende på aksjene, og eierfordeling. Det kan se ut som under. Her er det en aksje per krone, som tilsammen utgjør egenkapitalen på 30 000.

 • Gå til Note-Årsverk, lønn, ytelser

Antall årsverk i regnskapsåret skal du skrive 0. Husk å huke av Nei på spørsmål om Er det utbetalt ytelser til ledende person.

 • Gå til Note- Tjenestepensjon og lån/sikkerhetstillatelse

Huk av Nei Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer?

5. Hvis du huket av «ja» på om selskapet er et morselskap. Om aksjene du eier i holdingselskapet er aksjer i et datterselskap, fyll ut verdien/ beløpet på denne linjen.

 • Fyll deretter inn noten konsern, datterselskap og tilknyttet selskap. Navn på datterselskap, hvor stor eierandel man har, og et par tall fra årsregnskapet til datterselskapet må inn.

6. Du er ferdig!

Gå til fanen Oversikt - Skjema og vedlegg og trykk Kontroller alle. Om du ikke får opp noen feilmeldinger er du klar for innsending. Obs! Du vil bli advart om ikke startsdato var 01.01 i det gjeldende året, men det er OK.

Signer og send inn!