Hopp til innhold

Når bør du bytte regnskapsfører?

Får du ofte fakturaer som er vanskelige å tolke? Eller har det blitt hverdagskost at rapportene kommer for sent? Her er faresignalene som tyder på at du bør bytte regnskapsfører.

1. Kontaktpersonen byttes ut ofte.

Det kan være slitsomt å måtte forholde seg til en ny person hver gang du har spørsmål om bedriftens økonomi. Dessuten kan det tyde på at det er et eller annet som skurrer med regnskapsfirmaet om det er unaturlig høy turnover.

Bruk bedriftskortet som fører regnskap selv

Bruk mindre på regnskapsfører, og slipp kvitteringsmas, utlegg og reiseregninger.

Bestill Folio-kortet her

2. Regnskapsføreren finnes ikke i virksomhetsregisteret.

Alle statsautoriserte regnskapsførere skal finnes i Finanstilsynets virksomhetsregister. NB! Det er oppdragsansvarlig som må være autorisert, og ikke nødvendigvis den som utfører jobben.

3. Forsinkede rapporter.

Alle regnskapsførere er pliktige til å vurdere om de har kapasitet til de oppdragene de tar på seg. Derfor skal du ikke godta at regnskapsføreren skylder på å ha for mye å gjøre. Kan en ikke følge opp på en tilfredsstillende måte, er det brudd på god regnskapsførerskikk.

4. Utydelige fakturaer.

Får du en faktura du ikke kan tyde, gjør ikke regnskapsføreren din en god nok jobb. Fakturaen skal inneholde spesifikasjoner for hva de oppførte timene er brukt til.

Les: Slik finner du en god regnskapsfører

5. Hyppige purringer fra staten.

Uansett om det er du eller regnskapsføreren som leverer rapporter til det offentlige, er det sistnevntes ansvar å sikre at det som rapporteres er riktig. Får du ofte purringer fra myndighetene, tyder det på at ting blir levert for sent og/eller med mangler.

6. Manglende innsyn i egne data.

Det er dårlig regnskapsførerskikk ikke å gi bedriftseieren rapporter eller innlogging til et skybasert regnskapsprogram.

Slik går du frem for å si opp regnskapsføreren

Har du oppdaget ett eller flere av disse faresignalene, er det på tide å sparke regnskapsføreren, og ansette en ny og bedre. I oppdragsavtalen din finner du oppsigelsestiden. Har regnskapsføreren brutt avtalen, for eksempel ved ikke å overholde tidsfrister, kan du riktignok si opp avtalen uten eller med redusert oppsigelsestid. Før du sparker regnskapsføreren, er det viktig at du sørger for å ha tilgang til bilagene dine og regnskapet. Den nye regnskapsføreren trenger dokumentasjon på alle balanseposter, tilgang til bilag for inneværende år og årsregnskapet for fjoråret.

3 tips til å finne en bedre regnskapsfører

  • Spør venner, kjente og forretningsforbindelser om anbefalinger.
  • Søk på sidene til programleverandøren.
  • Be om referanser fra potensielle kandidater.