Hopp til innhold

Når du skal legge ned et AS

Legge ned bedriften

Å slette et AS kan bli en større jobb enn du var forberedt på, men du får mye igjen for å planlegge prosessen.

Nyt øyeblikkelig regnskap med en bedriftskonto fra Folio

Husk 11. oktober!

Vil du helst slippe å levere skattemelding og årsregnskap året etter avviklingen av ditt AS, må du være ute i god tid.

Innen 11. oktober må Foretaksregisteret ha fått din melding om avvikling. Fristen for å sende inn del to av slettemeldingen er nemlig 6. desember, og for at de skal ha tid til å behandle del en først, må du ha sendt inn denne i god tid. Starter du etter 11. oktober, kan tiden bli for knapp, og da plikter du å levere skattemelding og årsregnskap også til neste år.

Slik går du frem

Husk at de fleste bruker en regnskapsfører til dette!

  1. Styret må ha en generalforsamling der det besluttes at selskapet skal avvikles. Det må lages en generalforsamlingsprotokoll herfra, og denne må sendes til Foretaksregisteret i form av en samordnet registermelding.
  2. Når dette er gjort, har du seks uker på deg til å rydde i eiendeler og lage et sluttoppgjør. Selg det du kan, betal de du eventuelt skylder penger, og krev inn det andre skylder deg.
  3. Når seks uker har gått, skal dere ha en ny generalforsamling og lage en protokoll der det står at styret har anerkjent sluttoppgjøret som legges ved her, og at slettingen nå kan tre i kraft. Denne sendes også inn via samordnet registermelding.
  4. Årsregnskap, skattemelding og aksjonærregisteroppgave må sendes inn for avslutningsåret. Skattemelding og årsregnskap må altså kun sendes inn påfølgende år hvis du ikke rakk å starte avviklingen før 11. oktober.
  5. Eventuell gevinst skal nå beregnes og deles på eiere i selskapet. Informasjonen om hvem som har fått hva meldes inn i aksjonærregisteroppgaven for avslutningsåret.

Skal du starte et nytt AS? Stiftemaskinen er raskest, enklest og billigst