Hopp til innhold

Sånn lager du aksjeeierbok

Aksjeeierboken er et dokument med oversikt over hvem som eier hvilke aksjer i selskapet ditt. Loven sier at alle med AS må ha en aksjeeierbok.

Det du trenger å vite om aksjeeierboken

  • Aksjonærene skal være oppført med hvor mange aksjer de eier, og nummer på aksjen. (Hver aksje skal nummereres utifra hvor mange aksjer det er i selskapet. Stiftet du med 30 000 aksjer, går nummereringen fra 1–30 000.)
  • Hvis selskapet har flere aksjeklasser, skal det oppføres hvilke som er A eller B-aksjer.
  • Aksjonærer skal stå med fullt navn oppført i alfabetisk rekkefølge.
  • Husk også å inkludere adresse og fødselsnummer, eller organisasjonsnummer hvis det er et selskap.
  • Oppbevar aksjeeierboken digitalt.
  • Husk å oppdatere boken når aksjer bytter eier.
  • Informasjonen i boken skal leveres innen 31. januar hvert år i form av aksjonærregisteroppgaven.
  • Informasjonen i aksjeeierboken er offentlig, og alle har rett på innsyn.
  • Styret står ansvarlig for aksjeeierboken.
  • Boken må lagres i 10 år etter selskapets oppløsning.

Altinn har laget en mal for hvordan den kan se ut, men den kan virke litt kryptisk. Vi har forsøkt å fylle den ut med fiktive navn og tall, for å vise hvordan aksjeeierboken vil se ut når man har solgt aksjer. I dette tilfellet kjøper Huffda AS ut Kaos AS og Tull og Tøys AS, sånn at alle aksjene tilhører dem.

Er du usikker på noe? Send oss en e-post.

En smartere bedriftskonto

Folio hjelper deg med økonomistyring og regnskap.

Sjekk ut Folio