Hopp til innhold

De vanligste selskapsformene

Aksjeselskap (AS)

AS er Norges vanligste og mest anerkjente selskapsform. Dette er det flere grunner til. En av de viktigste er denne: Med AS er selskapet og din personlige økonomi to forskjellige ting. Å drive for seg selv kommer sjelden uten en viss økonomisk risiko. Driver du med ENK kan staten ta leiligheten din hvis du for eksempel ikke har betalt mva. Med AS er ikke dette en problemstilling. Dine private sparepenger holdes utenfor. I teorien kan du ha gjeld opp etter ørene uten å måtte betale – så lenge du har slått deg selv konkurs.

Skal du stifte AS? Stiftemaskinen er den enkleste og raskeste måten å gjøre det på. Og ja, den er faktisk helt gratis!

Oppretter du et AS kan du ansette deg selv. Det som skjer da er at du blir en fullverdig medborger i velferdsstatens øyne. Som ansatt i eget AS får du automatisk sosiale rettigheter som dagpenger, sykepenger, foreldrepenger, feriepenger, pensjon, og så videre.

Enkeltperson­foretak (ENK)

ENK er er den enkleste og minst byråkratiske selskapsformen.

Du har personlig ansvar. Derfor trenger du ikke startkapital, og du kan ta lynraske beslutninger uten å gjennom papirmølla. Ulempen er at myndighetene kan ta alle sparepengene dine, huset og hytta di, dersom du ikke har betalt moms eller gjort noe annet galt. Den eventuelle gjelden du pådrar deg er din og ingen andres. Som selvstendig næringsdrivende har du ikke de samme trygderettighetene som ansatte. Du har for eksempel ikke rett til dagpenger.

Er du fast ansatt et annet sted, lite bekymret for risiko, og bare skal spe på inntekten din, kan ENK være riktig valg for deg.

Ansvarlig selskap (ANS og DA)

To eller flere eiere medeiere har samlet personlig ansvar for selskapet. Dermed er det ingen krav til egenkapital. Med et DA er du kun ansvarlig for din andel av gjelden, mens med et ANS har man solidarisk ansvar, og den ene må betale hele beløpet hvis de andre ikke har betalingsevne. (Naturlig nok er DA mer brukt en ANS). ANS og DA var mer populære før man senket kravet til egenkapital i AS til 30 000 kroner.

NUF

NUF står for Norskregistrert utenlandsk foretak, og er en norsk filial av et selskap som er registrert i utlandet. Før, da kravet til aksjekapital var høyere og alle aksjeselskap måtte ha revisor, var det mange som omgikk regelverket med å starte NUF. Nå er det nesten ingen som velger NUF. Denne selskapsformen blir sett på med skepsis, med mindre du faktisk driver i utlandet.

Andre selskapsformer

Det finnes flere selskapsformer, som for eksempel ASA, foreninger, lag og samvirkeforetak. Les mer om disse på Brønnøysundregisterenes og Skatteetatens sider.

Folio har tenkt nytt rundt det å stifte AS

Sjekk ut Stiftemaskinen! Den lar deg opprette et AS helt gratis, hvis du ser bort fra kravet om egenkapital og avgiften til Brønnøysundregistrene.