Å gå fra ENK til AS

Foto: Stocksy.com

Gå fra ENK til AS, sier du? Nei, det koster ikke skjorta, og du trenger ikke mange ansatte. Her er svar på alt du lurer på om å starte AS.

Bør jeg starte AS? Det er et spørsmål mange med enkeltmannsforetak stiller seg når de har holdt på en stund. Likevel tar de fleste tekster om å starte AS utgangspunkt i at du er en gründer som vil starte egen bedrift, ikke et ENK som sender en god del fakturaer allerede. For ordens skyld; enkelmannsforetak har nylig skiftet navn til enkeltpersonforetak, men vi velger å bruke begge deler, i tillegg til forkortelsen ENK.

Skal du stifte AS? Stiftemaskinen er den enkleste og raskeste måten å gjøre det på. Og ja, den er faktisk helt gratis!

Tjener jeg nok til å skifte til AS?

For det første: Hva tjente du på ENK-et ditt i fjor? Som en tommelfingerregel vil det ikke lønne seg å stifte AS hvis du tjener mindre enn 100 000 kroner årlig.

Først og fremst, du må regne med å betale noen tusenlapper i gebyrer for å endre avtaler og abonnement knyttet til nytt organisasjonsnummer. Du trenger også minst 30 000 kroner i egenkapital. Dette behøver imidlertid ikke å være rene penger. Har du verdier i for eksempel varelager, kan det regnes som egenkapital. Da må en revisor bekrefte verdien på gjenstandene – og da må du regne med å betale revisoren for jobben. Det betyr at det mest sannsynlig ikke lønner seg å regne inn den gamle mobiltelefonen din som en del av selskapets egenkapital.

Huskeregel: Hvis du tjener mer enn 750 000 kr i året, er det skattemessig ulønnsomt å være enkeltmannsforetak. Dette har med skattesatser å gjøre. Inntekt over 7,1 G (ca. 750 000 kr i året) kan tas ut som utbytte istedenfor som lønn fra AS, som vil kreve at du betaler mindre skatt og avgifter.

Ujevn inntekt

For en del selvstendig næringsdrivende kommer inntekter i rykk og napp. Får du inn 1,4 mill for noe spesielt ett år, for eksempel i form av royalty, og ingenting neste år, vil du med ENK skattes halvt hjel det året med høy inntekt. Med AS kan du heller ta ut 700 000 i lønn hvert år, og få pensjonspoeng for begge årene, ikke bare for det ene, fordi du kan la overskuddet stå i selskapet.

Les om suksessen Fjong: Derfor ble vi AS

Hva skjer med de 30 000 kronene, da? Går de i avgift til staten?

Nei, å opprette AS koster «bare» 5570 kroner i avgift til Brønnøysundregistrene. Egenkapitalen går «inn» i selskapet ditt, og blir penger på bedriftskontoen du kan bruke til hva du vil. Vi anbefaler å spandere noen av dem på avgiften til Brønnøysund. Du kan bruke dem på utgifter selskapet ditt vil ha – eller fremtidig lønn til deg selv.

Du kan gjøre selve stiftelsen av selskapet gratis med Stiftemaskinen. Det eneste du trenger penger til, er egenkapital og avgiften til Brønnøysundregistrene.

Må jeg ha regnskapsfører?

Nei, du må ikke. Men det er veldig lurt hvis du ikke er økonom. Myndighetene er strenge mot selskaper som ikke har regnskapet i orden. Du må vite hva du driver med hvis du skal styre økonomien selv. Last ned Sticos sin kalender for å sørge for at du aldri går glipp av en viktig regnskapsfrist.

Nysgjerrig på automatisk regnskap?

Alle som stifter AS med Stiftemaskinen kan velge Folio som bankkonto.

Les om Folio-kortet her

Revisor, da. Må jeg ha det?

Bare hvis du omsetter for mer enn seks millioner i året. Du er pålagt å skaffe deg revisor året etter at du omsatte for seks millioner første gang. For de fleste som går fra enkeltmannsforetak til AS, tar det en stund før de trenger revisor.

Hva skjer med det gamle ENK-et, da?

I prinsippet kan du få omgjort det til AS skattefritt. Men i praksis er dette bare fornuftig hvis du har verdier i enkeltpersonforetaket du vil ha med deg over i AS-et. Dette krever at en revisor gjør overføringen, og det må du betale for. De fleste velger å beholde ENK-et og bare fase over virksomheten til aksjeselskapet, for deretter å legge ned enkeltmannsforetaket når det ikke lenger har en funksjon.

I enkeltpersonforetaket bruker jeg penger mens jeg tjener dem. Kan jeg det med AS?

Bedriften kan bruke pengene løpende til virksomheten. Og bedriften kan betale lønn når som helst, hvis lønnstaker plutselig skulle trenge penger. Det viktige er at pengene tas ut som lønn, utbytte, refundering av utlegg for selskapet eller diettpenger. Under helt spesielle omstendigheter kan den ansatte låne av selskapet. Du må med andre ord ha en plan for hvordan du skal betale deg selv med pengene du tjener på AS-et ditt.

Må jeg ansette meg selv?

Nei. Men det er en fordel hvis ett av målene dine med å gå fra ENK til AS er å bygge opp de rettighetene en ansatt har i velferdsstaten Norge (som dagpenger, foreldrepermisjon og sykelønn). Det er også en fordel med lønnslipper hvis du skal søke boliglån.

Hvor mye lønn må jeg betale til meg selv for å kvalifisere til rettighetene?

Minst et halvt grunnbeløp i året.

Må jeg betale arbeidsgiveravgift hvis jeg er den eneste ansatte? Det føles så urettferdig.

Du må betale arbeidsgiveravgift for alle ansatte, også for seg selv. Du kan sammenligne det med å ha sykeforsikring via NAV på ENK-et ditt, bare at du får litt flere rettigheter enn du ville gjort med forsikringen. PS: Det du må betale i arbeidsgiveravgift varierer etter hvor du er i landet. Avgiften er for eksempel lavere i Finnmark enn i Oslo.

Hva om jeg ansetter meg selv og ikke har råd til lønn, da?

Da bare lar du være å betale deg lønn den måneden. Som eier har du ikke rett til lønn. NB! Det har alle andre ansatte. Dette må du tenke på før du ansetter flere enn deg selv.

Hva skjer hvis jeg må slå selskapet konkurs?

Kreditorene dine kommer til å bli sure. Og du mister alle verdiene som du har lagt inn i selskapet. Med AS er imidlertid selskapet og din personlige økonomi to forskjellige ting, i motsetning til et enkeltmannsforetak. Det betyr du ikke risikerer at bolig eller private sparepenger går tapt hvis du ikke kan betale for deg.

Har du flere spørsmål? Folio jobber med å gjøre det enklere å være bedriftsleder. Du får en smart bedriftskonto som gjør regnskapet for deg.

Da kan du overgangen til AS! Hva nå?

Stiftemaskinen er den enkleste måten å starte aksjeselskap på, hvor vi hjelper deg gjennom alle steg. Helt gratis.

Sjekk ut Stifte­maskinen