Hopp til innhold

Hva er en gyldig kvittering, og hvordan skal en faktura se ut?

Kvitteringer, fakturaer, bilag. Kjært barn har mange navn, men det vi snakker om er egentlig salgsdokumentasjon. For regnskapets skyld, er det viktig at du har gyldig kvittering.

Er du nysgjerrig på automatisk bilagsføring? Les om bedriften som har skrotet kvitteringer og reiseregninger!

Krav til kvittering reiseregning, krav til kvittering utlegg, krav til kvittering mva – hva må med?

Når du for eksempel legger ut penger for arbeidsgiver, må du ha en gyldig kvittering for å få tilbake pengene dine. For at kvitteringen skal være gyldig må dette med:

 • Dato for når kvitteringen er skrevet ut
 • Selgers navn og adresse, og/eller organisasjonsnummer. Dette er forskjellen på virksomhetsnummer og organisasjonsnummer.
 • Beskrivelse av varen/tjenesten, og omfanget av den.
 • Tidspunktet for sted av levering av varen/tjenesten.
 • Eventuell merverdiavgift (moms) og andre avgifter knyttet til transaksjonen som kreves spesifisert i lov eller forskrift. Merverdiavgift skal angis i norske kroner.

Du trenger ikke spare på kvitteringer lenger. Folio er bankkortet som gjør regnskapet for deg:

Bruk bedriftskortet som fører regnskap selv

Med Folio slipper du kvitteringer, utlegg og reiseregninger.

Prøv Folio gratis

Hva skal være med på en faktura?

 • Nummer og dokumentasjonsdato.
 • Selgers og kjøpers navn og adresse, og/eller organisasjonsnummer.
 • En beskrivelse av hva som ble solgt/kjøpt og omfanget av det.
 • Tidspunkt og sted for levering av tjenesten/varen.
 • Pris på varen/tjenesten og frist for betaling.
 • Eventuell merverdiavgift og andre avgifter knyttet til transaksjonen som kreves spesifisert i lov eller forskrift. Merverdiavgift skal angis i norske kroner.
 • Hvis kjøper skal beregne og betale merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven § 11-1 annet eller tredje ledd, skal salgsdokumentet merkes: «Omvendt avgiftsplikt – Merverdiavgift ikke beregnet». (kilde: Lovdata)