Hopp til innhold

Hvordan overtar jeg en Folio-konto?

Skal du overta et selskap med tilhørende konto i Folio? Da må du følge denne oppskriften.

Få tilgang til konto

  • Det er selgers ansvar å gi deg admintilgang i Folio. Dette gjør selger selv i nettbanken. Når du er lagt til som admin, får du en SMS om å signere kontoavtalen. Når signaturen er i boks, tar det kort tid før du har kontotilgang.
  • Nå står både du og selger som admin i Folio. Da er det selgers ansvar å si fra til oss om at hen skal fjernes, så sletter vi kontotilgangen.

Ferdige AS som selges til nye eiere kalles hylleselskap. Les mer om hylleselskap her

Vær forsiktig! Lag avtaler

  • Det er alltid en risiko knyttet til å kjøpe et selskap av en annen. Begge parter har tilgang til bedriftens konto i en overgangsperiode, derfor må man sørge for at avtaler er på plass. Du vil ikke risikere at selger napper ut penger før hen forsvinner.
  • Det er lurt å ha formelle avtaler, med signatur på. Vi anbefaler deg sterkt å bruke en advokat i denne prossessen.
  • Om det brukes felles advokat for begge parter, bør du forsikre deg om at denne advokaten ikke er motpartens faste juridiske rådgiver i alle avtaler.

Dette trenger vi fra deg