Hopp til innhold

Jeg skal på generalforsamling, hva nå?

Hvis du sitter i styret til et selskap, vil du én gang i året bli innkalt til generalforsamling. Innkallingen skal komme minst en uke før møtet holdes, så du skal ha god tid til å forberede deg.

Les gjennom sakene

I innkallingen skal det stå hvilke saker som skal tas opp. Det skal også stå dersom noen vil gjøre endringer i vedtektene. Da skal det legges ved utkast til endringene. Du har altså en god mulighet til å ta stilling til hva du vil mene på generalforsamlingen. Denne muligheten bør du benytte.

Dette bør du tenke over

  • Utbytte. På generalforsamlingen avgjøres det om man skal ta ut utbytte. Styret har laget et forslag som dere skal stemme over. Her er det altså lurt å gjøre seg opp en mening på forhånd. Hvis eierandelen din er liten og du ikke har så mye du skulle ha sagt, bør du vite hvor du skal plassere et utbytte. Har du for eksempel tenkt på å stifte holdingselskap?

  • Årsregnskap og årsberetning. På generalforsamlingen skal dere godkjenne årsregnskapet og årsberetningen. Du bør derfor lese gjennom disse for å kunne gjøre deg opp en mening. Denne godkjenningen kan virke som en ren formalitet, men generalforsamlingen er også en mulighet til å si fra om noe«skurrer»i regnskapet.

  • Hva du mener om styret. Det er generalforsamlingen som velger, og eventuelt avsetter, styret. Hvis du er misfornøyd med noen i styret, er dette altså din sjanse til å påvirke. Du kan sende inn forslag om å avsette noen, men det må gjøres på forhånd. I denne omgang er det altså kun mulig å stemme over forslag som har blitt lagt fram.

  • Spørsmål som har blitt sendt inn. Hvis noen av aksjonærene har stilt spørsmål som skal behandles, skal disse stå i innkallingen. Du bør vurdere om du har innspill å komme med. Det er for sent å komme med egne spørsmål nå, men kanskje noen andre lurer på det samme som deg?