Hopp til innhold

Har du kjøpt eller solgt aksjer? Slik ser en gyldig kvittering ut

Du har kjøpt eller solgt aksjer, eller startet et selskap der du, eller selskapet ditt, eier aksjer. For å dokumentere dette trenger du en gyldig kvittering på eierforholdet.

Hvis du har startet selskapet du eier aksjene i

Da fungerer stiftelsesdokumentene som kvittering på eierforholdet. Disse skal du ha signert og mottatt når selskapet ble stiftet. Har du stiftet med Stiftemaskinen skal du ha fått dette dokumentet tilsendt deg på e-post. Søk på «Folio» i innboksen din.

Hvis du kjøpte eller solgte aksjer

Da skal du ha en kvittering på kjøpet. Dette er en såkalt sluttseddel, der kjøper og eier har signert.

Usikker på hvordan en sluttseddel skal se ut? Her er en mal på sluttseddel

Hvis du kjøpte aksjene da det ble gjort en emisjon i et selskap

Da skal det finnes en signert tegning på en generalforsamlingsprotokoll. (Kan også hete tegningsblankett eller tildelingsbekreftelse) som forklarer at du har kjøpt nyutstedte aksjer i selskapet. Denne sier noe om hvor mange aksjer de kjøpte/ble tildelt og for hvor mye. Usikker på hvordan en slik protokoll ser ut? Her er en mal på protokoll.