Hopp til innhold

Skal du øke kapitalen i selskapet ditt? Slik går du frem

En bedrift trenger egenkapital for å vokse. Du har to måter å tilføre mer kapital til selskapet ditt på. Enten ved å utføre en såkalt kapitalforhøyelse/emisjon, eller ved å låne penger inn til selskapet fra deg som privatperson. Begge alternativer har fordeler og ulemper. Det er enklere å ta ut pengene igjen fra selskapet om man har lånt dem fra seg selv. Men, om risikoen for at pengene skal bli tapt er stor, vil det faktisk være best med emisjon/kapitalforhøyelse, siden man da får skattefradrag om pengene tapes. Det gjør man ikke nødvendigvis om det er et personlig lån inn i eget selskap.

Hva er en emisjon?

Kanskje har du fått en investor eller flere som vil gå inn i selskapet ditt med «frisk» kapital? I steden for at disse kjøper eksisterende aksjer fra andre i selskapet, lager man flere aksjer i selskapet. Disse kan selges til de nye investorene og til de «gamle» eierne i selskapet.

Med mindre noe annet er avtalt i styret, har medeiere i selskapet rett til å kjøpe nok aksjer ved en emisjon til at de beholder sin prosentandel i selskapet. Dette er fordi det ved en emisjon skjer en utvanning av de gamle aksjene. Eide du f.eks 2 % av et selskap, vil den prosentandelen naturligvis synke når det trykkes flere aksjer. Aksjene som trykkes ved en emisjon kalles førstehåndsaksjer, i motsetning til andrehåndsaksjer som du får på børs.

Slik går du frem for å gjøre en emisjon

  • Du må bestemme hvor mange aksjer som skal lages, og hvor mye hver aksje i emisjonen skal koste.
  • Deretter må det holdes en «ekstraordinær generalforsamling» i styret, og fra denne skal det føres en protokoll der detaljene for emisjonen fremgår. Protokollen skal signeres og blir dokumentasjonen på emisjonen.

Her er en mal du kan bruke hvis du skal lage protokoll selv.

  • Du trenger også en bank, regnskapsfører, revisor (nødvendig hvis du skal konvertere lån, eller ting, i denne prosessen), eller advokat, til å bekrefte at pengene ble overført til bedriftskontoen etter at beslutningen ble tatt. Denne tjenesten må man betale for. Spør oss på hei@folio hvis du har konto i Folio.
  • Til slutt skal du melde inn til Brønnøysundregistrene at emisjonen har skjedd, og dette må skje innen seks måneder. Da må du legge ved både den signerte protokollen, og bekreftelsen fra regnskapsfører e.l. Dette gjør du i Altinn, gjennom en samordnet registermelding.

Skal du selge eksisterende aksjer i selskapet ditt? Da skal du lese her.