Hopp til innhold

Hjelp, jeg vil heller eie aksjene mine gjennom et holdingselskap!

Mange som eier aksjer privat opplever med tiden at det ville være bedre å eie aksjene gjennom et AS. Grunnen til dette er at et såkalt holdingselskap, altså et selskap du har til å eie aksjer gjennom, gir flere fordeler, særlig knyttet til skatt og reinvestering.

Les om hvilke fordeler du får med å eie aksjene dine gjennom et holdingselskap her!

Slik går du frem

  • Først må du regne deg frem til hvor mye du må betale for å kjøpe dine egne aksjer med selskapet ditt. Det er lurt å vite eksakt beløp før du stifter holdingselskapet, i tilfelle du vil starte med nok aksjekapital til å dekke kjøpet av aksjene. (Du kan også låne penger fra deg selv til selskapet ditt, eller gjøre en såkalt emisjon, men dette krever litt byråkrati senere. Hvis du ikke har pengene, kan det gjøres en spesiell avtale, det kommer vi tilbake til lenger ned.)

Gjør det selv: Stift et holdingselskap, kostnadsfritt og lynraskt i Stiftemaskinen.

  • For aksjer som ikke er børsnoterte må aksjene dine verdsettes av en tredjepart, for eksempel en revisor, før et salg finner sted. Gjør du verdivurderingen selv kan du risikere at skattemyndighetene overprøver verdsettingen, og da må du ha tilstrekkelig dokumentasjon på at du har gjort riktig vurdering.
  • Det må lages en sluttseddel/kjøpsavtale mellom deg og selskapet ditt. Her er en mal som du kan bruke. Avtalen brukes som en kvittering, og legges ved i regnskapet som dokumentasjon på kjøpet.
  • Husk at du som privatperson må skatte av eventuell gevinst på aksjene. Altså på forskjellen mellom det du ga for aksjene, og det du selger videre for til selskapet ditt.
  • Husk at salget av aksjer i noen tilfeller må godkjennes av styret til selskapet det dreier seg om, selv om det er snakk om salg fra privat hånd til privat holdingselskap.
  • Hvis du ikke har VPS-konto for aksjene dine, skal aksjesalget dokumenteres i aksjonæroppgaven til det gjeldende selskapet/selskapene du eier aksjer i.

Trenger jeg penger til å kjøpe egne aksjer?

Hvis du ikke har pengene til å kjøpe aksjene dine, går det an å gjøre selve aksjehandelen, men vente på ubestemt tid med å betale. Da kan man lage en avtale på at oppgjøret skjer når aksjene realiseres. Bruk en revisor eller regnskapsfører til å hjelpe deg med denne biten!

Hvis du har VPS-konto

  • Du må opprette en VPS-konto som har holdingselskapet ditt som eier, slik at du kan overføre aksjene hit fra den private VPS-kontoen.
  • Det er viktig å skrive inn kursen, hvis aksjene ikke er børsnoterte, når man overfører aksjene mellom sin egen og selskapets VPS-konto.
  • Når aksjene i VPS-kontoen din er børsnoterte, trenger du ikke føre inn aksjenes verdi i aksjonærregisteroppgaven selv, slik du gjerne må med de unoterte.